giantpandaphotos: Happy Halloween! Yuan Yuan’s…

giantpandaphotos:

Happy Halloween!

Yuan Yuan’s daughter (nicknamed Yuanzai) at the Taipei Zoo in Taiwan.

© Taipei Zoo.